Frans Recht

FRANS RECHT
door Ton Steinz

De laatste meer dan 20 jaar van mijn carrière als advocaat
heb ik heb ik steeds het Franse recht beoefend voor de Nederlanders die een Franse huis bezitten of zo’n huis willen kopen of verkopen. Dat zijn er ongeveer 80.000.

Met mijn kantoorgenoten behandelde ik in principe alle vragen die iets met een huis te maken hebben, zoals de uitgebreide aan- en verkoop procedure, het mede-opstellen van het koopcontract (compromis de vente of promesse de vente), nieuwbouw, het oprichten van Franse rechtspersonen, erfrecht, de afwikkeling van nalatenschappen en fiscale kwesties. Ik verwijs hierbij naar de folder van mijn kantoor die hieronder staat, waarin een overzicht worden gegeven van onze werkzaamheden.

Een belangrijk deel van het werk bestond uit adviezen over de Franse vermogenswinstbelasting bij verkoop van een tweede huis. Over het verschil tussen de verkoopprijs en de aankoopprijs heft Frankrijk la taxe sur la plus value die bestaat uit een belastingdeel en een deel sociale lasten.

Ik heb in diverse bladen in totaal meer dat 120 artikelen geschreven. Ik noem de bladen Maison en France, En France en ad hoc artikelen voor onder meer de Telegraaf, Cobouw en NRC.
Hieronder geef ik daarvan een selectie weer. De inhoud is in 2018 in grote lijnen nog relevant. Ook de Franse cultuur komt er in tot uitdrukking.

Over de plus value heb ik ook vaak geschreven, maar de meeste van die artikelen zijn door wetswijzigingen achterhaald.

Wat betreft het erfrecht is er nog een grote verandering optreden. Frankrijk paste vroeger alleen maar haar eigen erfrecht toe, maar door een Europese verordening erkent het inmiddels het Nederlandse erfrecht indien de erflater  een formele rechtskeuze daarvoor heeft uitgebracht in een testament.
Het erkent het Nederlandse erfrecht ook indien een erflater geen testament heeft laten opmaken maar bij zijn overlijden ingezetene van Nederland was.

Met groet,

Ton Steinz

Name Downloads Version Owner Last Modified Rating
Name Downloads Version Owner Last Modified Rating
797 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
802 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
777 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
1094 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
998 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
738 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
706 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:28
786 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
906 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
974 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
700 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
704 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
695 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
654 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
796 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
745 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
723 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
773 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
739 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
733 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
594 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
607 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
684 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
534 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
621 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
610 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
406 downloads 1.0 Ton Steinz 13-05-2019 23:30