Frans Recht

GESTOPT WEGENS PENSIOEN.

Gedurende meer dan 20 jaar van mijn carrière als advocaat heb ik met mijn kantoorgenoten, het Franse onroerendgoedrecht beoefend, met vrijwel alle aanverwante terreinen.

Daaraan is wegens mijn pensioen inmiddels een einde gekomen. Wel kunt u op deze site een selectie vinden van de circa 120 artikelen die ik hierover in diverse media heb geschreven voor zover die nog relevant kunnen zijn.

Verder nog het volgende:
Als twee mensen getrouwd zijn of een Frans geregistreerd partnerschap – PACS geheten – zijn aangegaan, geldt in Frankrijk bij de vererving tussen hen een erfbelasting van 0%. In Nederland is het meestal ook 0%.
Zonder PACS heft Frankrijk dan echter een erfbelasting van maar liefst 60%. Nadat ik dit in mijn praktijk had meegemaakt, heb ik mij enkele jaren op allerlei manieren sterk gemaakt om de Nederlandse notariële samenlevingsovereenkomst – die men bijna altijd wel heeft gesloten – in Frankrijk als PACS te laten erkennen. Dan wordt er immers ook geen Franse erfbelasting geheven.

Dat heeft geleid tot een correspondentie met de Franse minister van Justitie die u op deze site kunt vinden. Wanneer u die aan uw Franse notaris die met de afwikkeling van de nalatenschap is belast, overhandigt zorgt hij er bijna altijd voor dat ook in uw geval geen Franse erfbelasting betaald hoeft te worden.

Mocht dit niet lukken dan raad ik u aan contact op te nemen met de Franse notaris waarmee ik dat steeds voor elkaar heb gebracht. Dat is maitre Stephan Sandelli uit Chateau Chinon.

Ik heb na mijn pensioen verder veel aandacht besteed aan de rechtsbijstandverzekeringen in ons land. Op dat terrein moet bij ons veel worden veranderd om tot het zelfde niveau te komen als dat van de andere Europese landen. Ik ben daar nog niet mee klaar.
Ik heb hierover onder meer een artikel geschreven in het NJB. U treft dat aan.

Hiermee samenhangt het zeer gebrekkige tuchtrecht dat in de Nederlandse verzekeringsbranche van toepassing is. Daaraan besteed ik ook aandacht, onder meer in de vorm van blogs die ik heb geschreven welke op de site AM web zijn gepubliceerd.

Tenslotte treft u een interview met mij aan over een dossier waarmee ik jaren bezig ben geweest. Het gaat om een interview met mij in mijn hoedanigheid van (door de rechtbank benoemde) curator in het faillissement van de meesteroplichter Ari Olivier. Dat heeft vele jaren in beslag genomen.

FRANS RECHT
door Ton Steinz

De laatste meer dan 20 jaar van mijn carrière als advocaat
heb ik heb ik steeds het Franse recht beoefend voor de Nederlanders die een Franse huis bezitten of zo’n huis willen kopen of verkopen. Dat zijn er ongeveer 80.000.

Met mijn kantoorgenoten behandelde ik in principe alle vragen die iets met een huis te maken hebben, zoals de uitgebreide aan- en verkoop procedure, het mede-opstellen van het koopcontract (compromis de vente of promesse de vente), nieuwbouw, het oprichten van Franse rechtspersonen, erfrecht, de afwikkeling van nalatenschappen en fiscale kwesties. Ik verwijs hierbij naar de folder van mijn kantoor die hieronder staat, waarin een overzicht worden gegeven van onze werkzaamheden.

Een belangrijk deel van het werk bestond uit adviezen over de Franse vermogenswinstbelasting bij verkoop van een tweede huis. Over het verschil tussen de verkoopprijs en de aankoopprijs heft Frankrijk la taxe sur la plus value die bestaat uit een belastingdeel en een deel sociale lasten.

Ik heb in diverse bladen in totaal meer dat 120 artikelen geschreven. Ik noem de bladen Maison en France, En France en ad hoc artikelen voor onder meer de Telegraaf, Cobouw en NRC.
Hieronder geef ik daarvan een selectie weer. De inhoud is in 2018 in grote lijnen nog relevant. Ook de Franse cultuur komt er in tot uitdrukking.

Over de plus value heb ik ook vaak geschreven, maar de meeste van die artikelen zijn door wetswijzigingen achterhaald.

Wat betreft het erfrecht is er nog een grote verandering optreden. Frankrijk paste vroeger alleen maar haar eigen erfrecht toe, maar door een Europese verordening erkent het inmiddels het Nederlandse erfrecht indien de erflater  een formele rechtskeuze daarvoor heeft uitgebracht in een testament.
Het erkent het Nederlandse erfrecht ook indien een erflater geen testament heeft laten opmaken maar bij zijn overlijden ingezetene van Nederland was.

Met groet,

Ton Steinz

Name Downloads Version Owner Last Modified Rating
Name Downloads Version Owner Last Modified Rating
1292 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
1227 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
1234 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
1703 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
1525 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
1193 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
1106 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:28
1402 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
1478 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
1489 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
1115 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
1104 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
1142 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
1059 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
1217 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
1133 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
1136 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
1176 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
1114 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
1134 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
957 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
971 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
1096 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
896 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
977 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
941 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
782 downloads 1.0 Ton Steinz 13-05-2019 23:30