Frans Recht

FRANS RECHT
door Ton Steinz

De laatste meer dan 20 jaar van mijn carrière als advocaat
heb ik heb ik steeds het Franse recht beoefend voor de Nederlanders die een Franse huis bezitten of zo’n huis willen kopen of verkopen. Dat zijn er ongeveer 80.000.

Met mijn kantoorgenoten behandelde ik in principe alle vragen die iets met een huis te maken hebben, zoals de uitgebreide aan- en verkoop procedure, het mede-opstellen van het koopcontract (compromis de vente of promesse de vente), nieuwbouw, het oprichten van Franse rechtspersonen, erfrecht, de afwikkeling van nalatenschappen en fiscale kwesties. Ik verwijs hierbij naar de folder van mijn kantoor die hieronder staat, waarin een overzicht worden gegeven van onze werkzaamheden.

Een belangrijk deel van het werk bestond uit adviezen over de Franse vermogenswinstbelasting bij verkoop van een tweede huis. Over het verschil tussen de verkoopprijs en de aankoopprijs heft Frankrijk la taxe sur la plus value die bestaat uit een belastingdeel en een deel sociale lasten.

Ik heb in diverse bladen in totaal meer dat 120 artikelen geschreven. Ik noem de bladen Maison en France, En France en ad hoc artikelen voor onder meer de Telegraaf, Cobouw en NRC.
Hieronder geef ik daarvan een selectie weer. De inhoud is in 2018 in grote lijnen nog relevant. Ook de Franse cultuur komt er in tot uitdrukking.

Over de plus value heb ik ook vaak geschreven, maar de meeste van die artikelen zijn door wetswijzigingen achterhaald.

Wat betreft het erfrecht is er nog een grote verandering optreden. Frankrijk paste vroeger alleen maar haar eigen erfrecht toe, maar door een Europese verordening erkent het inmiddels het Nederlandse erfrecht indien de erflater  een formele rechtskeuze daarvoor heeft uitgebracht in een testament.
Het erkent het Nederlandse erfrecht ook indien een erflater geen testament heeft laten opmaken maar bij zijn overlijden ingezetene van Nederland was.

Met groet,

Ton Steinz

Name Downloads Version Owner Last Modified Rating
Name Downloads Version Owner Last Modified Rating
460 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
415 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
425 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
523 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
520 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
407 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
391 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:28
457 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
539 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
525 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
391 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
377 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
381 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
364 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
420 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
399 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
386 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
405 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
383 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
382 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
347 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
350 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
373 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
328 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
351 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
328 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:17
198 downloads 1.0 Ton Steinz 13-05-2019 23:30