Erkenning als PACS

Erkenning als PACS

Van groot belang is de discussie die ik heb gevoerd met de Franse Minister van Justitie Michèle Alliot-Marie over de vraag of Nederlandse notariële samenlevingsovereenkomsten kunnen worden erkend als PACS. Een PACS is de Franse samenlevingsovereenkomst voor personen die samenwonen en niet met elkaar gehuwd zijn.

De mensen die een PACS hebben gesloten zijn vrijgesteld van erfbelasting wanneer zij iets aan elkaar vermaken. Heeft men een ander contract gesloten dan een PACS dan geldt in Frankrijk echter een tarief van 60%. Frankrijk erkent in elk geval een Nederlands geregistreerd partnerschap als PACS. Bij een Nederlandse notariële samenlevingsovereenkomst blijkt echter een verschil van mening tussen de ministeries.

De Franse fiscus heeft een Nederlandse notariële samenlevingsovereenkomst tot nu toe niet erkend als PACS. Echter het ministerie van Justitie wel. Ik heb dat met stukken en brieven steeds aan notarissen kunnen bewijzen waarna die overgingen tot een heffing van 0%. Zonder deze stukken zal er vaak 60% betaald zijn.

Nu ik aan het einde van mijn carrière en met pensioen ben, openbaar ik alle stukken op mijn site die op dit bewijs betrekking hebben. Ik hoop dat velen er wat aan zullen hebben.

Met groet,

Ton Steinz

Name Downloads Version Owner Last Modified Rating
Name Downloads Version Owner Last Modified Rating
916 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:31
849 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:31
925 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:31
1321 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:31
864 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:31
916 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:31
798 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:31
802 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:31
935 downloads 1.0 admin 11-06-2018 23:31