Erkenning als PACS

Erkenning als PACS

Van groot belang is de discussie die ik heb gevoerd met de Franse Minister van Justitie Michèle Alliot-Marie over de vraag of Nederlandse notariële samenlevingsovereenkomsten kunnen worden erkend als PACS. Een PACS is de Franse samenlevingsovereenkomst voor personen die samenwonen en niet met elkaar gehuwd zijn.

De mensen die een PACS hebben gesloten zijn vrijgesteld van erfbelasting wanneer zij iets aan elkaar vermaken. Heeft men een ander contract gesloten dan een PACS dan geldt in Frankrijk echter een tarief van 60%. Frankrijk erkent in elk geval een Nederlands geregistreerd partnerschap als PACS. Bij een Nederlandse notariële samenlevingsovereenkomst blijkt echter een verschil van mening tussen de ministeries.

De Franse fiscus heeft een Nederlandse notariële samenlevingsovereenkomst tot nu toe niet erkend als PACS. Echter het ministerie van Justitie wel. Ik heb dat met stukken en brieven steeds aan notarissen kunnen bewijzen waarna die overgingen tot een heffing van 0%. Zonder deze stukken zal er vaak 60% betaald zijn.

Nu ik aan het einde van mijn carrière en met pensioen ben, openbaar ik alle stukken op mijn site die op dit bewijs betrekking hebben. Ik hoop dat velen er wat aan zullen hebben.

Met groet,

Ton Steinz

Name Downloads
Name Downloads
104 downloads
96 downloads
94 downloads
131 downloads
95 downloads
100 downloads
89 downloads
94 downloads
92 downloads