Tuchtrecht

TUCHTRECHT
door Ton Steinz

Tijdens mijn praktijkjaren advocaat ben ik omstreeks 2004 op een aantal misstanden in de verzekeringsbranche gestuit. Deze verontwaardigden/fascineerden mij zodanig dat ik op onderzoek ben uitgegaan.

Ik heb er ook over geschreven onder andere in het Nederlands JuristenBlad NJB. Ik ben in Radar en Kassa geweest en heb ook concept vragen voor enkele Kamerleden mogen opstellen.

Na mijn pensioen ben ik met dit werk doorgegaan.
Ik heb daarbij vanaf juni 2020 blogs geschreven op de site AMweb van de verzekeringsbranche. Daarin heb ik ook misstanden beschreven. Enkele daarvan staan hieronder. Naar aanleiding daarvan heeft Michiel van Nispen van de SP fractie enkele keren Kamervragen gesteld, met name aan de toenmalige minister Hoekstra.

De oorzaak van de misstanden ligt naar mijn oordeel in het recht van zelfregulering dat de branche misschien al vanaf een datum voor de oorlog, gekregen heeft. Zij is daarin geheel vrijgelaten en is daarmee ongebreideld omgegaan. Zij heeft ook zonder enig reëel toezicht kunnen doen wat zij wenste. En als iemand of een organisatie macht heeft zonder tegenmacht dan kunnen er dingen wel eens helemaal verkeerd gaan. Dat hebben we bijvoorbeeld van Pieter Omtzigt geleerd. Zo is het dan ook gegaan.

Hieronder staan enkele blogs en soortgelijke teksten die tot die conclusie leiden.

In december 2021 heeft AMweb plotseling mijn functie als blogger beëindigd. Als ik de feiten bezie dan is dat gebeurd op verzoek van het verbond van verzekeraars: De afdeling voorlichting daarvan heeft de hoofdredacteur en een redacteur van AM web uitgenodigd voor een bespreking. Daarbij was ook een lid van de directie van het verbond aanwezig. Het verslag dat ik die van die bespreking heb gekregen houdt in dat men het wel over mij heeft gehad maar verder niet. Kort daarna is mij echter verzocht om een blog aan te passen. Ik kon daarmee akkoord gaan, maar weer even later werd ik aan de kant gezet en werd een reeds geplaatste blog van mij off line gehaald. Als reden werd mij opgegeven dat ik na de inzending van mijn blog daarin soms nog een aanpassing maakte en een nieuwe versie inzond. Dat kostte de betreffende redacteur echter te veel werk.
Mijn opmerking dat dit nu eenmaal bij het schrijven van een blog kan gebeuren, zeker wanneer je spitsroeden moet lopen bij het uiten van kritiek op het verbond, baatte hierbij niet.

Ik beraad mij op dit ogenblik om te bezien op welke manier ik mijn werk voort zal zetten.

Met groet,

Ton Steinz

Name Downloads Version Owner Last Modified Rating
Name Downloads Version Owner Last Modified Rating
376 downloads 1.0 admin 13-02-2022 13:05
386 downloads 1.0 admin 13-02-2022 13:07
370 downloads 1.0 admin 13-02-2022 13:07
370 downloads 1.0 admin 13-02-2022 13:08
427 downloads 1.0 admin 13-02-2022 13:08
361 downloads 1.0 admin 13-02-2022 13:09
385 downloads 1.0 admin 13-02-2022 13:09
387 downloads 1.0 admin 13-02-2022 13:09
370 downloads 1.0 admin 14-02-2022 13:26
365 downloads 1.0 admin 14-02-2022 13:25
383 downloads 1.1 admin 31-03-2022 20:29
372 downloads 1.0 admin 13-02-2022 13:11
371 downloads 1.0 admin 13-02-2022 13:12
351 downloads 1.0 admin 13-02-2022 13:09
377 downloads 1.0 admin 13-02-2022 13:09
353 downloads 1.0 admin 13-02-2022 13:10
354 downloads 1.0 admin 13-02-2022 13:10
343 downloads 1.1 admin 02-04-2022 11:55
0 downloads 1.0 admin 09-05-2022 13:58
324 downloads 1.0 admin 31-03-2022 20:31
345 downloads 1.2 admin 03-04-2022 11:25
0 downloads 1.0 admin 09-05-2022 13:57