Over ons

Wanneer u een huis in Frankrijk zou willen kopen of verkopen, loopt u tegen een zeer grote hoeveelheid regels aan die ingewikkeld zijn en ook nog in het Frans gesteld zijn. Ik kan u daar goed doorheen loodsen en er ook voor zorgen dat u als koper voordat u uw handtekening zet, al het nodige van het huis weet. Bent u verkoper dan zult u ook met de fiscale regels geconfronteerd worden. U moet namelijk een belasting betalen over het verschil tussen de aankoop- en verkoopprijs. Dit is de taxe sur la plus value die vaak in uw voordeel kan worden bijgesteld.

Ik doe dit werk reeds vanaf 1996.
Wat kan ik u bieden:
– Uitleg over de juridische aspecten, met name de verschillen met Nederland.
– Toelichting op het ‘compromis de vente’ en de ‘acte authentique’ met de aanpassing van de voorwaarden.
– Zijn alle vergunningen er wel?
– Bij nieuwbouw: toelichting op het ‘contrat de réservation’ en op de ‘acte vente en état futur d’achèvement’.
– Zou de koop in uw geval op naam van een SCI moeten plaatsvinden, een Franse beheersvennootschap?
– Behandeling van de vraag wie er eigenaar moet worden (man, vrouw, kinderen).
– Uitleg over het thans geldende erfrecht.
– Bouwvergunningen en Frans bouwrecht. Gelden in uw geval alle garanties?
– Correspondentie met en controle van de Franse notaris, o.a. inzake de besparing van overdrachtsbelasting.
– Uitleg en bevestiging aan de notaris van uw Nederlandse huwelijksgoederenrégime.
– Het verzorgen van een onderhandse of notariële volmacht in Nederland.
– Fiscaliteit, Box 3, Franse vermogensbelasting (ISF) en BTW.
– Assistentie bij de aangifte plus value (vermogenswinstbelasting) bij verkoop.
– Afwikkeling van het Franse gedeelte van een nalatenschap.